Wrocław 14.04.2016


Podsumowanie konferencji: „Przyszłość zielonych inwestycji w świetle Ustawy OZE”.

 

Szanowni Państwo,

14 kwietnia 2016 roku, w ramach Międzynarodowych Targów „InEnerg 2016” odbyła się konferencja „Przyszłość zielonych inwestycji w świetle Ustawy OZE”.

Konferencja zgromadziła czołowych ekspertów działających w branży odnawialnych źródeł energii oraz była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń.

Wydarzenie rozpoczęło się od prelekcji kancelarii prawnych na temat zmian w prawie, istotnych dla rynku OZE w Polsce. Wiele kontrowersji nadal wzbudza Ustawa „Odległościowa”, wprowadzająca szereg zmian dla energetyki wiatrowej. Nie wiemy również czy nowy system wsparcia dla OZE będzie opierał się na aukcjach, czy Ministerstwo Energii zaproponuje inne rozwiązanie.

Ciekawą koncepcję rozwoju lokalnych źródeł odnawialnych przedstawił Pan Arnold Rabiega, Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej. Koncepcja Spółdzielni Energetycznej „Nasza Energia” opiera się o budowę biogazowni rolniczych na terenie czterech gmin w województwie lubelskim. Podstawowymi korzyściami związanymi z lokalnymi systemami zasilania są m.in.: ograniczenie strat energii związanych z przesyłem i dystrybucją, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, wzrost zatrudnienia w regionie.

Niezwykle ciekawe wystąpienia dotyczyły również opłacalności projektów OZE w nowej perspektywie. Dokładne wyliczenia wskazują, że system aukcyjny jest opłacalny dla nowych projektów, niestety elektrownie już istniejące powinny zostać w systemie certyfikatów – przejście na system aukcyjny nie jest korzystne ze względu na limity pomocy publicznej.

Perspektywę odnawialnych źródeł energii z perspektywy obronności kraju przedstawił Prof. WAT dr hab. Piotr Kwiatkiewicz – Kierownik Zespołu Logistyki Bezpieczeństwa i Obronności w Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego. Wszyscy zgodnie przyznali, że jest to istotny pozaekonomiczny czynnik przemawiający za OZE.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za zaproszenie do współpracy firmie REECO Polska, która jest organizatorem targów „InEnerg 2016”.

Podziękowania kierujemy również ekspertów zaangażowanych w konferencję, a w szczególności do:

  • Pana Jakuba Kasnowskiego, Radcy Prawnego w zespole prawa energetycznego Kancelarii Wierzbowski Eversheds za wygłoszenie prelekcji na temat: „Aktualnej sytuacji prawnej regulującej system wsparcia dla OZE”,
  • Pani Agnieszki Grzywacz oraz Moniki Słowińskiej Drewing, Współtwórczyń „Energia i Biznes” Kancelarii Radców Prawnych za wygłoszenie prelekcji na temat: „Mechanizmów działania systemu aukcyjnego”,
  • Pani Anety Gocek, Właścicielki firmy W4E Energia Odnawialna Sp. z o.o., za wygłoszenie prezentacji na temat: „Porównania systemu zielonych certyfikatów z systemem aukcyjnym”,
  • Pana Arnolda Rabiegi, Prezesa Zarządu Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej, za wygłoszenie prezentacji na temat: „Pierwszej Spółdzielni Energetycznej w Polsce Nasza Energia”,
  • Pana Wojciecha Nawrockiego, Członka Zarządu firmy Metropolis Doradztwo Gospodarcze, za wygłoszenie prelekcji na temat: „Możliwości dofinansowania inwestycji OZE, horyzontalnej pomocy publicznej oraz maksymalnego limitu pomocy publicznej w starym i nowym systemie wsparcia”,
  • Pana Piotra Rudyszyna, Dyrektora Technicznego firmy W4E Energia Odnawialna Sp. z o.o., za wygłoszenie prelekcji na temat: „Inwestycji w energetykę wiatrową”,
  • Pana Prof. WAT dr hab. Piotra Kwiatkiewicza, Kierownika Zespołu Logistyki Bezpieczeństwa i Obronności w Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego, za wygłoszenie referatu na temat: „Pozaekonomicznych determinantów rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce”,
  • Pana Bogdana Szymańskiego, Prezesa Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, za wygłoszenie prezentacji na temat: „Ustawy OZE z punktu widzenia inwestorów indywidualnych oraz przemysłowych w instalacje PV”,
  • Pana Kamila Kłeczka, Prezesa Zarządu w Kancelarii Katana Konsulting Sp. z o.o., za wygłoszenie prezentacji na temat: „Aktualnych konkursów na dofinansowanie inwestycji w OZE”,
  • Pani dr Małgorzaty Pietras-Szewczyk, Dyrektora Instytutu Geodezji w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, za wygłoszenie prezentacji na temat: „Zielonych miejsc pracy oraz wpływu nowej ustawy na zwiększenie zapotrzebowania specjalistów OZE”.

Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie i już dziś zapraszamy na kolejne wydarzenia związane z inwestycjami w OZE.

Poniżej znajduje się fotorelacja z wydarzenia.

 

logotyp_patronat_pion    Wierzbowski Energia i Biznes consus logo-metropolis DSW WAT Uniwersytet Przyrodniczy ICOZE POLSKAPV KIER  w4e pigeor upebi NAPE IZTECH Instytut PSPC PSIPC NEXUM PTES-ISES SEO DPT DARRsa SGGiK FNRCzystejEnergii PTCE      REOpl              Fotowoltaikainfo e-odpady EnergiaIMY ChrońmyKlimat Energetyka24 PCForg OŹEnergii eBiomasa