Wrocław 13.04.2016

Podsumowanie II edycji seminarium: „Rozwój inwestycji kogeneracyjnych w Polsce”.

Szanowni Państwo,

13 kwietnia 2016 roku, odbyła się druga edycja seminarium „Rozwój inwestycji kogeneracyjnych w Polsce”. Wydarzenie było zorganizowane w ramach Międzynarodowych Targów Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej „InEnerg 2016”.

Na seminarium poruszyliśmy najistotniejsze kwestie związane z rozwojem inwestycji, rozpoczynając od jednostek mikrokogeneracyjnych, a kończąc na dużych blokach energetycznych. Zasadniczą kwestią jest określenie wsparcia dla kogeneracji w perspektywie długoterminowej. Przypomnijmy, że obecny system żółtych i czerwonych certyfikatów wygasa z końcem roku 2018, a kwestia kogeneracji gazowej nie została uregulowana w Ustawie OZE. Uczestnikom naszego szkolenia nasuwały się oczywiste pytania: jak będzie wyglądał system wsparcia po roku 2018?, czy zostaniemy przy certyfikatach, czy może wprowadzimy system aukcyjny?

Omówiliśmy również konkursy na dofinansowanie kogeneracji w perspektywie na lata 2015-2020, a temat horyzontalnej pomocy publicznej jak zawsze wywołał dyskusję na sali. Przypomnijmy, że kogeneracja z biogazu czy biomasy traktowana jest jako OZE, więc ciekawym zagadnieniem była analiza opłacalności inwestycji w systemie aukcyjnym.

Technologię w dużej skali zaprezentowali Pan Adam Kampa z firmy Fortum oraz Pan Marcin Staniszewski z firmy Tauron Ciepło. Nowe inwestycje w obu koncernach potwierdzają, że kogeneracja gazowa oraz wielopaliwowa może być istotną technologią w polskim miksie energetycznym.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za zaproszenie do współpracy firmie REECO Polska, która jest organizatorem targów „InEnerg 2016”.

 

Podziękowania kierujemy również do ekspertów zaangażowanych w seminarium a w szczególności do:

 • Pana dr Pawła Rączki, Pracownika Zakładu Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych na Politechnice Wrocławskiej, za wygłoszenie referatu na temat: „Kierunków rozwoju jednostek kogeneracyjnych – aspektów ekonomicznych, energetycznych i środowiskowych,
 • Pani Moniki Bogdał, przedstawiciela Kancelarii Piszcz Norek i Wspólnicy, za wygłoszenie prelekcji na temat: „Ram prawnych dla rozwoju kogeneracji w Polsce – dostępnych form wspierania inwestycji i najistotniejszych ograniczeń”,
 • Pana Marka Marcisza, Specjalisty ds. Energetyki w TUV SUD Polska Sp. Z o.o., za wygłoszenie prezentacji na temat: „Audytu jednostek kogeneracyjnych”,
 • Pana Jarosława Krawczyka oraz Andrzeja Wyrwasa, Starszych Specjalistów ds. Urządzeń Ciśnieniowych w Urzędzie Dozoru Technicznego, za wygłoszenie prelekcji na temat: „Kogeneracji od audytu startowego po proces badania i opiniowania danych do świadectw pochodzenia”,
 • Pana Adama Kampy, Managera ds. rozwoju elektrociepłowni w firmie Fortum Power and Heat Polska Sp. Z o.o., za wygłoszenie prezentacji na temat: „Inwestycji kogeneracyjnych w elektrociepłowniach firmy Fortum Power and Heat Polska Sp. Z o.o”,
 • Pana Marcina Staniszewskiego, Dyrektora ds. Operacyjnych w Departamencie Wytwarzania Tauron Ciepło sp. Z o.o., za wygłoszenie prelekcji na temat: „Kogeneracji z punktu widzenia elektrociepłowni w koncernie Tauron Ciepło Sp. Z o.o.”,
 • Pana Wojciecha Nawrockiego, Członka Zarządu w firmie Metropolis Doradztwo Gospodarcze, za wygłoszenie prelekcji na temat: „Opłacalności inwestycji w kogenerację na podstawie aktualnych systemów wsparcia”,
 • Pana Szymona Pyca, Konsultanta ds. energetycznych Mazowieckiej Agencji Energetycznej, za wygłoszenie prezentacji na temat: „Przyszłość kogeneracji w systemach lokalnych”,
 • Pana Tomasza Duszy, specjalisty ds. systemów kogeneracyjnych w Centrum Elektroniki Stosowanej Sp. Z o.o., za wygłoszenie prelekcji na temat: „Kogeneracji, trigeneracji, poligeneracji jako efektywnych systemów energetycznych”,
 • Pana Pawła Kwietnia, Specjalisty ds. Komunikacji w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, za wygłoszenie prezentacji na temat: „Gazowych źródeł kogeneracyjnych, jako drogi dojścia do samowystarczalności energetycznej”,
 • Pana Marka Marciniaka, Dyrektora Techniczno-handlowego w firmie Ekonergy Polska Sp. Z o.o., za wygłoszenie prezentacji na temat: „Minikogeneracji gazowej – szansą na redukcje kosztów utrzymania – przykłady zastosowań”,
 • Pana Janusza Filipiaka, Prezesa Zarządu w firmie Finor Sp. Z o.o., za wygłoszenie prelekcji na temat: „Zagospodarowania odpadów z wykorzystaniem i wytwarzaniem energii odnawialnej na przykładzie osadów ściekowych”,
 • Pana Kamila Kłeczka, Prezesa Zarządu w Kancelarii Katana Konsulting Sp. Z o.o., za wygłoszenie prelekcji na temat: „Finansowania inwestycji kogeneracyjnych”.

 

Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie i już dziś zapraszamy na trzecią edycję seminarium, która odbędzie się jesienią 2016 roku.

Poniżej znajduje się fotorelacja z wydarzenia.

 

logotyp_patronat_pion    Fortum Tauron ciepło MAE UDTgreen UDT CES PWro logo-tuv-sud PiszczINorek Finor Katana PIPC NAPE Instytut SNWES upebi SEO IZTECH KIBiopaliw PTES-ISES ZAE PTCE DPT DARRsa SGGiK FNRCzystejEnergii                    Fotowoltaikainfo e-odpady EnergiaIMY ChrońmyKlimat polskachemia Energetyka24 OŹEnergii eBiomasa