Katowice 18.02.2016

Baner4lutyKato

Szanowni Państwo,

Ustawa OZE wprowadza znaczne ulgi w umarzaniu świadectw pochodzenia dla przemysłu energochłonnego. Szacuje się, że przedsiębiorstw uprawnionych jest około 3000. Niestety z ostatniego komunikatu opublikowanego przez URE wynika, że tylko 10% firm uprawnionych skorzystało z przysługujących ulg. Poza tym podmioty te mogą starać się o obniżenie lub całkowite umorzenie akcyzy na energię elektryczną. Przedsiębiorstwo, które zamierza uzyskać status odbiorcy energochłonnego musi jednak spełnić warunek współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej oraz profil działalności musi znajdować się w katalogu branż uprawnionych do powyższych ulg.

Polityka Energetyczna Kraju oraz Unii Europejskiej zmusza do maksymalnej optymalizacji zużycia energii elektrycznej zakładów przemysłowych. Wszystkie działania zmierzające do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej w przemyśle przyczyniają się do popularyzacji alternatywnych źródeł energii oraz ochrony środowiska. Organizowane przez nas szkolenia mają na celu: propagowanie proekologicznych inwestycji, podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa, a także kształtowanie postaw, które przyczynią się do ochrony środowiska. Seminarium: „Samowystarczalność energetyczna zakładów przemysłowych” ma ukazać jak optymalizować sposób wykorzystania i zużycia energii, jak kontrolować energochłonność procesów produkcyjnych oraz jak skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują przemysłowi energochłonnemu.

Seminarium odbędzie się 18 lutego w hotelu Qubus Prestige**** w Katowicach. 

W programie m.in.:
– otoczenie prawne dotyczące przemysłu energochłonnego,
– ile można zaoszczędzić uzyskując status odbiorcy energochłonnego?,
– rodzaje przywilejów i zniżek,
– najczęstsze przyczyny odrzuceń wniosków przez Prezesa URE,
– negocjacje ze sprzedawcą energii w zakresie wprowadzenia zniżek,
– efektywny sposób zarządzania mediami w przemyśle energochłonnym,
– obrót świadectwami pochodzenia,
– audyt energetyczny zakładów przemysłowych – gdzie szukać oszczędności?,
– systemy monitorowania, rozliczania i dystrybucji energii elektrycznej,
– odpowiedni dobór dostawcy energii elektrycznej i gazu,
– finansowanie inwestycji proekologicznych w przemyśle,
– droga do samowystarczalności energetycznej – studium przypadku,
– gazowe źródło kogeneracyjne, jako droga dojścia do samowystarczalności energetycznej – za i przeciw,
– fotowoltaika w firmie przemysłowej – od projektu po wykonawstwo,
– rozwiązania dla przemysłu, poprawiające efektywność energetyczną zakładu.

Wśród prelegentów m.in.:
– Kacper Skalski – Radca Prawny, Partner w Kancelarii Raczyński Skalski & Partners,
– Daniel Borsucki – Dyrektor Zespołu Zarządzania Mediami i Wdrażania Nowych Technologii, Gł. Inż.
ds. Energetycznych w Katowickim Holdingu Węglowym S.A.,
– Bożena Łabuz – Główny Ekolog ds. Klientów Korporacyjnych w Banku Ochrony Środowiska S.A.
– Tomasz Żołna – Regionalny Dyrektor Sprzedaży w firmie Energomix Sp. z o.o.,
– Andrzej Czaplicki – TUV SUD Polska Sp. z o.o.,
– Paweł Kwiecień – Specjalista ds. Komunikacji w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego,
– Marek Rybiański – Dyrektor Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy,
– Michał Łopata – Specjalista ds. zarządzania projektami automatyki przemysłowej w firmie ASTOR Sp. z o.o.
– Paweł Firek – Specjalista ds. zarządzania projektami automatyki przemysłowej w firmie ASTOR Sp. z o.o.
– Jakub Jędrzejewski – Kierownik Projektu Zarządzanie Energetyczne w firmie ASTAT Sp. z o.o.

Seminarium kierowane jest do m.in.: przedstawicieli średnich i dużych zakładów przemysłowych, wdrażających lub planujących inwestycje ukierunkowane na zoptymalizowanie zużycia energii i gazu w swoich przedsiębiorstwach a także: odbiorców energochłonnych oraz szeroko rozumianego przemysłu.

Dla firm, które brały udział w naszych szkoleniach przygotowaliśmy specjalny rabat w wysokości 20%.

 

logo-cb-green logo-tuv-sud RSP  BOŚBank Astor ASTAT Energomix CTE IEPIOE GIPH PIPC OIGPM ZPPM KSPOiW PTCE FNRCzystejEnergii GramWZielonlogo REO KierunekEnergetyka EkoNews odnawialnicompl biznesalert OŹEnergii eBiomasa EnergiaIMY Guma Terz_środowisko