Dofinansowanie

Poniżej prezentujemy aktualne konkursy na dofinansowanie działań związanych z OZE, poprawą efektywności energetycznej czy edukacją ekologiczną.

Miło nam poinformować, że wraz z miastem Bolesławiec staramyPOL_Bolesławiec_COA_1.svg
się o dofinansowanie na „Poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie zawodu technik elektryk do potrzeb lokalnego rynku pracy – Odnawialne Źródła Energii, jako innowacja w zawodzie.”

Dzięki wsparciu uczniowie uzyskają dostęp do m.in. nowych technologii, dostaną możliwość uczestnictwa w stażach zawodowych, programie stażowym oraz wyjazdach studyjnych na elektrownie pozyskujące energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Termin składania wniosków to 20 marzec 2017.

Serdecznie dziękujemy!

POL_Jelenia_Góra_COA_1.svg

Wraz z miastem Jelenia Góra, składamy wniosek o dofinansowanie na poprawę jakości kształcenia na kierunku: Technik Systemów i Urządzeń Energetyki Odnawialnej oraz dostosowanie zawodu technik budownictwa do potrzeb lokalnego rynku pracy – Odnawialne Źródła Energii, jako innowacja w zawodzie.

Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do zwiększenia specjalistów z branży OZE, a także zwiększą popularność tematu wśród młodych ludzi.

Serdecznie dziękujemy za zaufanie!

Miło nam poinformować, że wraz z miastem Wodzisław Śląski staramy się o dofinansowanie na poprawę jakości kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, na kierunku: „Technik Systemów i UrządPOL_Wodzisław_Śląski_COA.svgzeń Energetyki Odnawialnej”.

W ramach projektu uczniowie zostaną skierowani na staże zawodowe, kursy
przygotowujące na studia inżynierskie, czy konsultacje z doradcą edukacyjno-zawodowym.
Ponadto wprowadzimy program stypendialny oraz zorganizujemy wyjazdy studyjne
na elektrownie OZE.

Serdecznie zapraszamy kolejne Szkoły do współpracy!

 

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w działaniu 3.2 „Efektywność energetyczna w MŚP” w województwie dolnośląskim.

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na:energetics-866490_1920

  • Głęboką modernizację energetyczną obiektów, w tym wymianę lub modernizację źródła energii, mającą na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji),
  • Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE,
  • Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie).

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, szczegóły odnośnie działania, dostępne w poniższym linku:

Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna w MŚP” 

 

 

coal-fired-power-plant-499910_1920Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych kogeneracją w województwie śląskim do złożenia wniosku w Działaniu 4.4 „Wysokosprawna kogeneracja”.

Celem programu jest zwiększenie udziału produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji.
Nabór planowany jest na lipiec-sierpień 2016 roku.

Szczegóły dotyczące poziomu dofinansowania, beneficjentów, czy regulaminu dostępne w poniższym linku:

Działanie 4.4 „Wysokosprawna kogeneracja w województwie śląskim”