Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty: „Optymalizacja finansowa i restrukturyzacja w energetyce wiatrowej”

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

Firma (wymagane)

NIP (wymagane)

Adres (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Miasto (wymagane)

Telefon (wymagane)

E-mail (wymagane)

Uwagi

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem poniższego regulaminu:

Cena za udział w warsztatach – 670 zł netto

Regulamin:

 1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres e-mail: kamil.ptak@city-brand.pl 
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia wysyłamy Państwu potwierdzenie udziału oraz fakturę proforma.
 3. Nadesłanie zgłoszenia jest jednoczesnym zobowiązaniem do zapłaty na podstawie wystawionej faktury na podany nr konta: Centrum Wspierania Przedsiębiorczości CC
  z o.o. ul. Odrzańska 3, 55-330 Pisarzowice, 58 1140 2004 0000 3702 7671 6211
 4. Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały w formie papierowej i elektronicznej, poczęstunek podczas wydarzenia: lunch, kawa, herbata, napoje itp., w przypadku wydarzeń dwudniowych opłata opcjonalnie obejmuje zakwaterowanie w hotelu.
 5. W ciągu 7 dni od daty wpłaty wystawiamy fakturę VAT i wysyłamy na adres e-mail lub adres korespondencyjny zamawiającego.
 6. Zamiast zgłoszonej osoby, w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 7. W przypadku odwołania zgłoszenia na 30 do 14 dni przed wydarzeniem, pobieramy opłatę manipulacyjną w kwocie 20% od wartości zgłoszenia.
 8. Na 7 dni przed wydarzeniem nie przyjmujemy rezygnacji z uczestnictwa.
 9. City-Brand Energia Odnawialna zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
  w programie wydarzenia, terminie oraz miejscu odbywania się szkolenia.
 10. Niniejszym wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe podane w formularzu były wykorzystywane przy organizacji szkoleń i pozostałych działaniach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 1333 poz. 883). Zastrzegam sobie prawo do usunięcia oraz wglądu umieszczenia danych.